การจองเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเป็นหมู่คณะ

การจองเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเป็นหมู่คณะ

 

การจองเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเป็นหมู่คณะ

 

ขั้นตอนการจองเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเป็นหมู่คณะ

(สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษาเท่านั้น)

หากต้องการจอง กรุณาทำหนังสือราชการหรือหนังสือจากหน่วยงาน โดยในระบุ วันเวลาที่ต้องการ และ จำนวนนักเรียนหรือบุคลากรที่แน่นอน และชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานแล้วโดยส่งกลับมาตามอีเมล์นี้ farmtour@jimthompson.com

1. รอการตอบรับจาก จิมทอมป์สันฟาร์ม ทางอีเมล์
2. นำหนังสือจากหน่วยงานตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มางาน เพื่อซื้อบัตรเข้าชมในราคาพิเศษ
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 081-928-5442
หมายเหตุ : สงวนสิทธ์ในการจองแบบหมู่คณะในวันจันทร์ – ศุกร์เท่านั้น

ราคาพิเศษหน่วยงานราชการ

เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป โดยทำหนังสือจองล่วงหน้า ลดค่าเข้าชม 50% จากราคาบัตรหน้างาน (เฉพาะจันทร์ศุกร์)

นักเรียน – นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ วันที่งดให้ส่วนราชการและนักเรียน – นักศึกษา เข้าเยี่ยมชม
ลำดับ ระดับการศึกษา ราคาบัตร
1 อนุบาล ฟรี
  • ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
  • เทศกาลปีใหม่ 30, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
2 ประถมศึกษา 20
3 มัธยมศึกษา และ ปวช. 40
4 ปวส. – ปริญญาตรี 60
หมายเหตุ  ฟรี   สำหรับครู และอาจารย์ ที่ควบคุมนักเรียน 1 ท่าน / นักเรียน 10 ท่าน