จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อช็อปครบ 500 บาทขึ้นไป

แลกเปลี่ยน/คืน

1. สินค้าที่ทำการสั่งซื้อแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี

2. หากสินค้าได้รับความเสียหาย แตกหัก ชำรุดจากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบ สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

 ( online@jimthompson.com) เพื่อทำการเคลมสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า