ART ON FARM

ART ON FARM

ART ON FARM

ART ON FARM

โครงการศิลปิน ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้เชิญพินรี สัณฑ์พิทักษ์มาแสดงผลงานประติมากรรมกลางแจ้ง ณ ทุ่งดอกคอสมอส และ ผลงานศิลปะจัดวาง ณ ศาลากลางบ้าน  พินรี สัณฑ์พิทักษ์ เป็นศิลปินร่วมสมัยที่ทำงานศิลปะด้วยเทคนิคและวัสดุที่หลากหลาย ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานศิลปะจัดวางที่ทำด้วยผ้า โลหะ แก้ว กระดาษ อาหาร เป็นต้น พินรีสร้างรูปทรงและสัญลักษณ์ต่างๆจากสรีระของผู้หญิงที่ผันแปรบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 พินรีสนใจเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในงานของเธอ และสร้างผลงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมามีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางกาย กลิ่น รสอาหาร เสียง หรือ การเคลื่อนไหว

สำหรับผลงานที่แสดง ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจำปี 2561 พินรี ได้สร้างผลงานประติมากรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่  ณ ทุ่งดอกคอสมอส ชื่อว่า  Breast Stupa Topiary  โดยใช้เหล็กเส้นที่ถูกปกคลุมด้วยพืชผักรับประทานได้ เช่น น้ำเต้า บวบ อัญชัน และพวงชมพู โครงสร้างนี้รองรับการเจริญเติบโตของพืชอย่างเป็นธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางทุ่งดอกคอสมอสสีชมพู อีกทั้งเป็นการตระหนักให้เห็นความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมอีกด้วย  โครงการนี้เป็นผลงานสืบเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งศิลปิน เริ่มสร้างงานประติมากรรมด้วยเหล็กสแตนเลส สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก พินรีนำเอาความหมายของความเป็นผู้หญิงและแม่ ผ่านรูปทรงของนมมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของความมั่นคงและความศักดิ์สิทธิ์ของสถูป

ผลงาน The Mats and The Pillows Jim Thompson Farm (เสื่อกับหมอน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม) เป็นงานศิลปะจัดวางเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ร่วมกัน ติดตั้งอยู่ใน “ศาลากลางบ้าน” ใน “หมู่บ้านอีสาน”  ผลงานชิ้นนี้ ประกอบด้วยเสื่อที่ทำขึ้นจากเส้นด้ายที่มีตำหนิจากโรงงานจิม ทอมป์สัน ในอำเภอปักธงชัย และหมอนขิดมีเชือกจำนวน 1,500 ใบ จากจังหวัดมหาสารคาม  ผลงานเชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเคลื่อนย้ายหรือจัดเรียงหมอนเหล่านี้ใหม่ รวมทั้งเข้ามาพักผ่อนในศาลาตามอัธยาศัย 

พินรี เกิดปี พ.ศ. 2504 ที่กรุงเทพฯ เติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น และ จบการศึกษาด้านทัศนศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยทซึกุบะ  อิบารากิ ญี่ปุ่น ปัจจุบัน พินรีทำงานและพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ มีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2550